Donald Duck på topp

Stadig færre tegneserielesere

Publisert:

Hver fjortende nordmann leser et tegneserieblad per dag. Tegneseriene har fått gradvis færre lesere i Norge det siste tiåret. Bladet Donald Duck troner på tegneserietoppen, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå av nordmenns bruk av ulike typer massemedier.

I 1991 leste 11 prosent av alle nordmenn tegneserieblader hver dag. I løpet av 1990-årene er interessen for tegneserier redusert, og i dag er den sunket til 7 prosent. Gjennomsnittsnordmannen bruker i dag kun to minutter på å lese tegneserieblader daglig, eller 25 minutter blant dem som faktisk leser slike blader per dag. I alle år som SSB har målt interessen for tegneserielesing, har den mannlige delen av befolkningen lest denne typen magasiner i dobbelt så stor grad som kvinnene.

Interessen synker med alderen

De ivrigste leserne av tegneserier finner vi i de yngste aldersgruppene. Én av tre i alderen 9-15 år leser tegneserier daglig. For 12 år siden var det én av to som gjorde den samme aktiviteten. Jo eldre man blir, dess mindre viser det seg at interessen for tegneserielesing er. Blant folk over 45 år er det temmelig få som er lesere av tegneserier, og blant pensjonistene er det så å si ingen som leser slike blader lenger.

Personer med høy utdanning leser sjeldnere tegneserier enn dem som for eksempel kun har ungdomsskolen. I husholdninger med mange medlemmer er det flere tegneserielesere enn i små husholdninger og blant single mennesker. Det skyldes først og fremst at jo større husholdningen er, jo flere barn har familien. Og den største leserskaren befinner seg i husholdninger som har en inntekt på over en halv million kroner i året.

Nordlendingene og trønderne leser mest tegneserier. I Oslo-området og Akershus er de delene av landet der færrest har lest tegneserieblad en gjennomsnittsdag, ifølge Norsk Mediebarometer.

Donald Duck leses mest

Donald Duck har vært, og er fremdeles, uten sammenlikning det mest populære tegneseriebladet. Én av tre personer leser denne tegneserien når de leser et tegneserieblad. Uansett kjønn, alder og landsdel er dette det mest populære tegneseriebladet.

Les mer: Norsk mediebarometer 2003

Kontakt