Samfunnsspeilet, 2000/5

Søndag - ikke lenger den store familiedagen?

Publisert:

I perioden 1980 til 1990 gikk felles tid til samvær ned både blant småbarnsfamilier og for husholdninger med tenåringer. I gjennomsnitt tilbrakte småbarnsfamilier vel en halv time mindre per dag samlet i 1990 enn i 1980. Nedgangen gjaldt både for hverdager og helger, men så ut til å være mest markert i helgene. Dagliglivet i "kjernefamilien" er altså i forandring, og trolig ble denne utviklingen videreført på 1990-tallet.

Åpne og les artikkelen i PDF (105 KB)

Kontakt