Notater 2001/76

Sammenlignende studie av norsk og finsk kultursektor

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Sammenlignende studie av norsk og finsk kultursektor

Ansvarlige

Benedicte Lie, Gunnlaug Daugstad

Serie og -nummer

Notater 2001/76

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings- og utdanningsstatisti

Emne

Kultur

Antall sider

174

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt