Ut på påsketur

Rekordmange nordmenn på påskeferie

Publisert:

Innbyggerne i Oslo, Akershus og i Trøndelag er de ivrigste påsketuristene. To av ti nordmenn reiser bort for å feire påske, viser ferietallene fra Statistisk sentralbyrå.

Aldri før har flere nordmenn reist vekk i påskeferien. Hele Norge sett under ett, er det to av ti nordmenn som reiser på ferietur - enten på hytta på fjellet i Norge, til andre norske byer eller til utlandet. De ferskeste ferietallene fra SSB fra 2003 viser at hele 20 prosent av den norske befolkningen drar påskeferie, resten blir hjemme i denne ferien. Det er en økning på 6 prosentpoeng fra året før. Med påskeferie regnes turer med minst fire overnattinger borte fra hjemmet.

Vi ferierer stadig mer - året rundt. Nesten åtte av ti nordmenn var på minst en ferietur i løpet av året, og det er den høyeste andelen siden midten av 1980-tallet. Alle typer ferie (juleferie, sommerferie, vinterferie, høst- og påskeferie) økte fra 2002 til 2003.

Statistikken viser at det nå er flere nordmenn som reiser på påskeferie enn på vinterferie. Men det er ikke uventet sommeren som er den mest populære tiden for å reise på ferie. Hele 65 prosent av den norske befolkningen mellom 16 og 79 år reiste på ferietur i månedene mai, juni, juli og august i 2003. Denne andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene

Hjemmekjære hedmarkinger

Påsketurismen har økt fra 12 prosent i 1992 til 20 prosent i 2003, viser SSB-tallene. Andelen nordmenn som reiser på tur i påsken har normalt ligget på mellom 12 og 14 prosent de fleste årene. Hvor mange som forlater hjemmet til fordel for blant annet påskefjellet eller et utenlandsbesøk, varierer med hvor i landet man bor, og man er kvinne eller mann. Kvinnene reiser oftere på påskeferie enn mennene. I tillegg til innbyggerne i Oslo og Akershus, er det trønderne og nordlendingene som oftest reiser på ferie på denne tiden av året. Hedmarkingene og vestlendingene er de mest hjemmekjære i påskeferien.

Inntekt og alder bestemmer

Hvor mye man tjener, spiller en rolle for nordmenns påskeferievaner: Personer med en husholdningsinntekt på en halv million kroner eller mer er den gruppa som oftest reiser på påskeferie. 27 prosent av personene i husholdningene i denne inntektsgruppa tar seg råd til påskeferie, en økning fra 20 prosent året før. Av dem som har en husholdningsinntekt på 100 000 - 199 000 kroner, er det bare 8 prosent som reiser på tur i påskehøytiden.

De eldste og de yngste, altså de mellom 65 og 79 år og de mellom 16 og 24 år, er de gruppene som reiser minst på tur i påsken. I denne aldersgruppa er det under 15 prosent som forlater hjemmet, mens 23 prosent i alderen 25-44 år reiser på påskeferie.

Hyttefolk

At de skal dra på hytteferie, er noe stadig flere nordmenn kan fortelle. Siden 2002 har antall hytter og sommerhus i Norge økt med 5 537. Per 1. januar i år finnes det 374 470 fritidsboliger i Norge. Drøyt 41 000 av disse hyttene og sommerhusene befinner seg i Oppland som topper statistikken. På de neste plassene over antall fritidsboliger i fylket, finner vi Buskerud og Hedmark.

Norgesferier øker

Totalt økte antallet ferieturer med 250 000 turer fra 2002 til 2003. Til sammen reiste nordmenn på 5,7 millioner ferieturer i fjor, en økning i underkant av 5 prosent sammenlignet med ferieåret 2002, ifølge SSB. Utviklingen går i retning av at vi reiser på flere, men kortere ferieturer. Drøyt 3 millioner ferieturer foregikk i Norge, drøyt 2,5 millioner ferieturer gikk utenlands.

Se også :

Ferieundersøkelsen 2003

Temaside om reiseliv

Bygninger i Norge

Kontakt