Samfunnsspeilet

Parlament mer populært enn parti

Publisert:

I alle landene i Europa er det en klar trend at folk har mer tillit til nasjonalforsamlingen enn til politikere og partier. Det er betydelige forskjeller mellom landene. I Norge og Sverige har tilliten til nasjonalforsamlingen og partiene vokst siden 2004.

I en spørreundersøkelse fra 2014 ble europeere bedt om å angi med poeng fra 1 til 10 hvor stor tillit de hadde til forskjellige institusjoner i samfunnet.

Nasjonalforsamlingen nyter liten tillit i Polen

Ser vi spesielt på tilliten til nasjonalforsamlingen, har de skandinaviske landene et gjennomsnitt på over 6 poeng, mens Polen og Slovenia ligger under 3. Videre er gjennomnsnittet for tillit til partiene over 5 for de skandinaviske landene, mens den er under 2 for de to sentraleuropeiske landene. Vi ser også at Frankrike ligger i det nedre sjiktet.

Det er mange forklaringer på hvorfor Norden peker seg ut. Flere forskere har påpekt at det er kortere avstand mellom politikere og befolkningen i de nordiske landene enn i en del andre europeiske land. I Norden er det dessuten velferdsstater som i sikrer folk hjelp hvis de for eksempel skulle komme ut for sosial nød eller helsen skulle svikte.

Økende tillit i Norge og Sverige

For Norges og Sveriges del er trenden at tilliten til alle institusjonene har steget fra 2004 til 2014. I Danmark og Finland er det derimot en mer negativ trend: Her var tilliten til nasjonalforsamlingen, politikere og partier større for ti år siden.

Valgdeltakelse og tillit går hånd i hånd

Tidligere undersøkelser viser at det er en klar sammenheng mellom å stemme ved valg og å ha tillit til ulike institusjoner. Land med relativt stor tillit til nasjonalforsamlingen har også relativt høy valgdeltakelse, men dette er ikke utelukkende entydig. Italia har for eksempel høy valgdeltakelse, mens italienerne ikke uttrykker stor tillit til sin nasjonalforsamling. Videre er det ganske lav valgdeltakelse i Sveits, mens sveitserne har stor tillit til nasjonalforsamlingen. De nordiske landene utmerker seg ved å ha både stor tillit til nasjonalforsamlingen og relativt høy valgdeltakelse. I Polen og Kosovo er det liten tillit til nasjonalforsamlingen og samtidig tilsvarende lav valgdeltakelse.

Les mer om den europeiske samfunnsundersøkelsen

  • Hvordan er tilliten til politi og rettsvesen i de andre nordiske landene?
  • Hvor stor tillit har forskjellige partiers velgere til samfunnsinstitusjonene?
  • Hvilken aldersgruppe er mest skeptisk?

I siste nummer av Samfunnspeilet kan du lese mer om europeernes tillit til samfunnets institusjoner.

Kontakt