Hvor ofte man driver med fysisk aktivitet på fritiden for å trene eller mosjonere. Alle og etter alder. 80-89 år. 2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Hvor ofte man driver med fysisk aktivitet på fritiden for å trene eller mosjonere. Alle og etter alder. 80-89 år. 2013. Prosent
  Aldri Sjeldnere enn hver mnd. 1-2 ganger i mnd. 1 gang i uka 2 ganger i uka 3-4 ganger i uka Omtrent daglig
Alle 80-89 år 18 6 4 13 11 16 30
               
80-84 år 18 7 5 11 12 17 30
85-89 år 20 5 4 16 9 15 30

Kontakt