Rapporter 1999/34

Organisasjonsdeltakelse i Norge fra 1983 til 1997

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Organisasjonsdeltakelse i Norge fra 1983 til 1997

Ansvarlig

Øyvind Andresen Bjertnæs

Serie og -nummer

Rapporter 1999/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Organisasjoner og medlemskap

ISBN (trykt)

82-537-4743-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

52

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt