Statistiske analyser 044

Norsk kulturbarometer 2000

Flere går på konserter og teater

Stadig flere går på konserter, teater og kino. Fra 1997 til 2000 økte besøksandelen på teater, musikal og revy fra 44 til 50 prosent. Andel av befolkningen som går på konsert med klassisk musikk økte klart på 1990-tallet, fra 27 prosent i 1991 til 37 prosent i 2000. (02.05)

Om publikasjonen

Tittel

Norsk kulturbarometer 2000

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 044

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Kultur

ISBN (trykt)

82-537-4924-4

ISSN

1892-7521

Antall sider

98

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt