Statistiske analyser 025

Norsk kulturbarometer 1997

Kino er det kulturtilbud flest benytter

60 prosent av den norske befolkningen i alderen 9-79 år var på kino siste 12 måneder i 1997. Dette er derfor det kulturtilbudet flest benytter seg av. Idrettsarrangement og folkebibliotek er de tilbudene som følger deretter, med en årlig oppslutning på henholdsvis 54 og 52 prosent. Dette betyr at mer enn halvparten av befolkningen benytter seg av disse tilbudene per år.

I overkant av 40 prosent går på teaterforestillinger (dvs. teater, musikal eller revy), museer og kunstutstillinger. I underkant av 40 prosent går på konserter med klassisk musikk o.l. og konserter med populærmusikk. 8 prosent er på ballett- eller danseforestillinger i løpet av året, mens 6 prosent er på opera- eller operetteforestillinger.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk kulturbarometer 1997

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 025

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Kultur

ISSN

1892-7521

Antall sider

97

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt