Rapporter 1999/33

Nordmenns ferievaner 1998

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Nordmenns ferievaner 1998

Ansvarlig

Jan-Erik Lystad

Serie og -nummer

Rapporter 1999/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (trykt)

82-537-4741-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

62

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt