Notater 2001/27

Dokumentasjonsrapport

Medieundersøkelsen 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Medieundersøkelsen 1999. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Øyvin Kleven, Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Notater 2001/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt