Rapporter 1997/06

Bruk av privat rengjøringshjelp 1980-1995

Leid hjelp til husarbeid?

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Leid hjelp til husarbeid?. Bruk av privat rengjøringshjelp 1980-1995

Ansvarlig

Hege Kitterød

Serie og -nummer

Rapporter 1997/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (trykt)

82-537-4399-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

59

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt