Samfunnsspeilet, 1999/3

Trening og motivasjon

Kvinner og menn er like aktive

Publisert:

Kvinner og menn er gjennomgående nesten like ivrige til å trene og mosjonere, selv om det er store forskjeller i hva de gjør når de skal svette ut. Yngre trener klart mer enn eldre, men de eldre ser ut til å bli sprekere. Høyt utdannete trener klart mest, og ser ut til å påvirke sine barn til å gjøre det samme. Artikkelen forteller også hvem som gjør hva, hvor ofte de gjør det, hva det koster og hvor lett tilgjengelige tilbudene er.

Åpne og les artikkelen i PDF (13.9 MB)

Kontakt