Statistiske analyser 013

Bruk av kulturtilbud og massemedier i første halvdel av 1990-årene

Kultur- og medievaner

Det er sammenheng mellom bruk av kulturtilbud og kulturinteresse, tilgjengelighet til kulturtilbud og sosial situasjon. Mediebruken er mer knyttet til livsfase. Til tross for økende medietilbud er det kulturbruken som øker, mens mediebruken har stagnert.

Om publikasjonen

Tittel

Kultur- og medievaner. Bruk av kulturtilbud og massemedier i første halvdel av 1990-årene

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 013

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Tids- og mediebruk, Kultur

ISBN (trykt)

82-537-4304-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

144

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt