Notater 2001/72

Dokumentasjonsrapport

Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2000

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2000. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Øyvin Kleven

Serie og -nummer

Notater 2001/72

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

52

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt