Statistiske analyser 038

Om idrett og friluftsliv, musikk, lesing og andre kulturaktiviteter

Kultur- og fritidsaktiviteter

Flere velger klassisk

Over halve Norges befolkning går på konsert. Konsertbesøk er mer knyttet til utdanning enn inntekt, og besøk på klassiske konserter er økende både blant kvinner og menn.

Nordmenn leser mindre

Menn og kvinner i alle aldersgrupper leser mindre nå enn før. Likevel er lesing av bøker og blader fortsatt en tradisjonell del av fritida og til sammen åtte av ti nordmenn leser bøker eller blader ukentlig.

Om publikasjonen

Tittel

Kultur- og fritidsaktiviteter. Om idrett og friluftsliv, musikk, lesing og andre kulturaktiviteter

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 038

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Idrett og friluftsliv , Kultur

ISBN (trykt)

82-537-4841-8

ISSN

1892-7521

Antall sider

124

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt