Samfunnsspeilet, 1994/4

Jobb og hjem, men hva med fritiden?

Publisert:

Utformingen av dagliglivet er dels et resuitat av individuelle prioriteringer og dels av de rammer man velger innenfor. Sverige har tidligere og mer aktivt enn Norge lagt til rette for en familieform med to yrkesarbeidende foreldre. Dette gjenspeiles i ulik bruk av tid i de to land. Svenske foreldre bruker mer tid til yrkesarbeid enn norske, men bruker ikke mindre tid til husholdsarbeid. De har en noe likere kjønnsdeling av yrkes- og familiearbeidet, men mindre rom for fritidsaktiviteter. Det er sosialt samvær som nedprioriteres.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.9 MB)

Kontakt