Samfunnsspeilet, 1999/3

Innenfor og utenfor organisasjonssamfunnet

Publisert:

Unge, eldre og personer med kort utdanning deltar minst i det norske organisasjonssamfunnet. Menn har fra tidlig på 1980-tallet vært sterkere integrert i organisasjonssfæren enn kvinner, men mot slutten av 1990-tallet er denne kjønnsforskjellen utjevnet. Organisasjonsdeltakelse regnes for å være en viktig levekårsfaktor, både i teoretiske arbeider og i den offentlige debatt.

Åpne og les artikkelen i PDF (6.9 MB)

Kontakt