Samfunnsspeilet, 1999/4

Tidsbruk, tidspress og tidsperioder

Hvor travelt har vi det egentlig?

Publisert:

Det har skjedd store endringer i befolkningens tidsbruk de siste tiåra. Mer tid brukes til fritidsaktiviteter, tiden til husarbeid er kraftig redusert, mens yrkesarbeidet er blitt jevnere fordelt mellom menn og kvinner. Opplevelsen av tidspress og travelhet er utbredt både blant menn og kvinner, særlig blant dem som har barn i husholdningen. Mange uttrykker ønsker om mer tid til fritidsaktiviteter og samvær med familie og venner, men gjør de egentlig noe med det når de får muligheten?

Åpne og les artikkelen i PDF (18.5 MB)

Kontakt