Ferieundersøkelsen 2003

Hver åttende Osloenser på juleferie

Publisert:

Å reise bort for å feire jul, eller for å slippe unna julefeiringen, blir stadig vanligere. Innbyggerne i Oslo og Akershus er de ivrigste juleferieturistene. Drøyt hver åttende person i disse områdene reiser bort i denne høytiden, viser ferietallene fra Statistisk sentralbyrå.

Hele landet sett under ett, er det 8 prosent som reiser på ferietur i jula - enten på hytta på fjellet i Norge, til andre norske byer eller til varmere strøk i andre land og verdensdeler. De ferskeste ferietallene fra SSB fra 2003 viser at antallet nordmenn som ikke feirer jul hjemme er på vei oppover. I 1992 var det kun 4 prosent av befolkningen som reiste vekk på juleferie, i 1998 var det 6 prosent som forlot hjemmet til fordel for julefeiring andre steder. Med juleferie regnes turer med minst fire overnattinger borte fra hjemmet.

Flere på ferie

Til tross for at stadig flere reiser på juleferie, er jula den tiden av året det er minst populært å reise på ferie blant befolkningen. Det er ikke uventet sommeren som er den mest populære ferietiden. Hele 65 prosent av den norske befolkningen mellom 16 og 79 år reiste på ferietur i månedene mai, juni, juli og august i fjor. Denne andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Høstferie er den nest mest populære ferien å reise på, hele 22 prosent av nordmennene reiste på høstferie i fjor, 20 prosent på påskeferie og 18 prosent på vinterferie.

2,6 millioner personer bosatt i Norge i alderen 16-79 år reiste på ferieturer med minimum fire overnattinger i 2003. Det vil si at 78 prosent av befolkningen reiste på minst én ferietur i løpet av fjoråret, noe som er den høyeste andelen siden midten av 1980-tallet.

Hjemmekjære hedmarkinger

Juleturismen har altså økt siden begynnelsen av 1990-tallet. Hvor mange som reiser på juleferie, varierer med hvor i landet man bor. I tillegg til innbyggerne i Oslo og Akershus, er det personer fra Agder og Rogaland og nordlendingene som oftest reiser på juleferie. 12 prosent av innbyggerne i Oslo og Akershus reiser vekk, 9 prosent av innbyggerne i Agder og Rogaland og 8 prosent av nordlendingene. Hedmarkingene, i tillegg til vestlendinger, er de mest hjemmekjære, viser statistikk fra SSB. I disse delene av landet reiser mellom 3 og 5 prosent av personene vekk i jula.

Inntekt og alder bestemmer

Også inntekt spiller en rolle for nordmenns juleferievaner: De som tjener minst, er de ivrigste etter å reise vekk i jula. Hver fjerde person med en husholdningsinntekt på 99 000 kroner eller mindre reiser bort fra hjemmet. Det er sannsynlig at det er mange studenter i denne gruppa. Blant personer med en husholdningsinntekt på over en halv million kroner eller mer, er det kun 8 prosent som reiser på ferie i jula.

Når det gjelder for eksempel påskeferie, er tendensen snudd på hodet: Da er det personer med en høy husholdningsinntekt som oftest reiser vekk, mens de som tjener lite blir hjemme på denne tiden av året.

De yngste reiser oftest på påskeferie. I gruppene 16-24 år og 25-44 år, er det henholdsvis 9 og 10 prosent som drar på juleferie med minst fire overnattinger. Mye tyder på at nordmenn bli mer hjemmekjære med årene: De eldste, fra 45-64 år og 65 -79 år, er det 4 og 5 prosent som ikke feirer jula hjemme.

Hyttefolk

At de skal dra på hytta, er noe stadig flere nordmenn kan fortelle. Og kanskje en det en del som feirer jula der? Det er registrert nesten 369 000 hytter og sommerhus og liknende i Norge per januar i år. Oppland er det fylket som har flest hytter og sommerhus med 40 850, mens Buskerud kommer på en andreplass med 39 981. Færrest fritidsbygninger er det registrert i Oslo og Sogn og Fjordane, med henholdsvis 2 298 og 9 212. Sett i forhold til kommunenes landareal, er det Tjøme og Hvaler som har tettest forekomst av fritidsbygninger.

Flest nordmenn til Spania

Totalt var nordmenn i alderen 16-79 år på 5,7 millioner ferieturer i 2003. Det var en økning i underkant av 5 prosent sammenlignet med ferieåret 2002. Vi reiste på 3,1 millioner innenlandske ferieturer med minimum fire overnattinger i fjor - en økning på vel 10 prosent sammenlignet med ferieåret 2002.

Veksten i antall ferieturer finnes først og fremst blant innenlandske ferieturer med en varighet på fire til sju overnattinger. En typisk Norgesferie besto av transport med eget kjøretøy og privat innkvartering. Dette er ulikt for ferieturene i utlandet hvor de fleste brukte fly og bodde på hotell.

For dem som reiste til utlandet på ferietur var det ingen endring i de seks mest besøkte landene sammenlignet med ferieåret 2002. Hellas ble riktignok forbigått i antall ferieturer av Sverige. Det samme gjorde Frankrike i forhold til Storbritannia. Spania er fortsatt det mest populære utenlandske feriemålet med nærmere en halv million ferieturer i 2003.

Andel personer på ferietur, etter sesong i ulike befolkningsgrupper. 2003. Prosent

Les mer :

Ferieundersøkelsen

Hyttestatistikk

Temaside om reiseliv

Kontakt