Ferieundersøkelsen, 2004

Hjem på juleferie?

Publisert:

Mye tyder på at studenter ofte reiser hjem for å feire jul. I aldersgruppen 16-24 år reiste 9 prosent på juleferie i fjor. Totalt reiste 8 prosent av Norges befolkning mellom 16 og 79 år på juleferie med minimum fire overnattinger i 2004, det samme antallet som året før.

Det var også personer i gruppen med lavest inntekt som reiste mest på juleferie, 15 prosent, og det er sannsynlig at mange studenter tilhører denne gruppen. Personer som er bosatt i Akershus og Oslo samt Trøndelag er de som reiste oftest på juleferie, henholdsvis 12 og 11 prosent, og disse stedene er jo også typiske studentsteder.

Juleferie minst populært

De ti siste årene har det vært en økning i antall personer som reiser på juleferie, fra 4 prosent i 1994 til 8 prosent i 2004. Jula er allikevel den sesongen/tiden på året at det er minst populært å reise bort på ferie. Sommeren er høysesong, i 2004 reiste 62 prosent av befolkningen på sommerferie. Dette er en nedgang på 3 prosentpoeng fra 2003. Flere og flere reiser også på høstferie, i fjor reiste hele 26 prosent av befolkningen på høstferie. Dette er det høyeste tallet som er målt, og det er en økning på 12 prosentpoeng siden 1994. Andelen som reiste på påskeferie gikk ned fra 20 prosent i 2003 til 15 i 2004, mens andelen som reiste på vinterferie økte med 2 prosentpoeng, fra 18 til 20 prosent.

2,6 millioner personer bosatt i Norge i alderen 16-79 år reiste på ferietur med minimum fire overnattinger i 2004.

Kvinner reiste mest

Det var flest kvinner som reiste på ferietur i fjor, i alle feriesesongene var andelen kvinner som reiste på ferie høyere enn for menn. I juleferien var andelen nesten lik, henholdsvis 8 prosent kvinner og 7 prosent menn. Ca. 1,4 millioner kvinner reiste på ferie i løpet av 2004, og de reiste mest til utlandet.

Personer bosatt i Akershus og Oslo samt Trøndelag var de som reiste mest på juleferie i 2004, mens personer fra Vestlandet og Nord-Norge reiste minst på juleferie, kun 4-5 prosent av befolkningen. Personer bosatt i Akershus og Oslo var de som reiste mest på ferie gjennom hele året.

Inntekt avgjørende

Det var altså de med husholdningsinntekt som er lavere enn 100 000 kroner som reiste mest på juleferie, noe som indikerer at det kan være mange studenter i denne gruppen. Det var også denne gruppen som reiste mest på vinterferie, nesten hver tredje person. Personer med høyest husholdningsinntekt, over en halv million kroner, reiste minst på juleferie, kun 6 prosent av befolkningen. Bortsett fra jule- og vinterferie, var det denne gruppen som reiste mest de andre sesongene i året. I sommerferien reiste hele 73 prosent av befolkningen i denne gruppen bort.

Utlandet mest populært

I fjor reiste nordmenn mest på ferietur til utlandet, og Spania var det mest besøkte utenlandske feriemålet. Antall innenlandsturer gikk noe ned, slik at all veksten i antall ferieturer på 2,4 prosent, skjedde for utenlandsturene. Av 55 millioner overnattinger i 2004, var 59 prosent i utlandet.

Les mer:

Ferieundersøkelsen
Hyttestatistikk


Kontakt