Samfunnsspeilet, 1996/2

Hjelp til rengjøring

Publisert:

I Norge har vi nylig hatt en debatt om bruk av rengjøringshjelp i private husholdninger. Foreløpig har bare 1 av 20 kvinner privat rengjøringshjelp. Blant mødre er slik hjelp vanligst blant dem med god økonomi og høy utdanning. Hele 1 av 5 mødre i høyinntektshusholdninger har rengjøringshjelp. Om lag 1/4 av alle voksne kan tenke seg å ha slik hjelp. Det er først og fremst økonomiske grunner som gjør at man ikke skaffer hjelp.

Åpne og les artikkelen i PDF (3.1 MB)

Kontakt