Fritid og kultur

Tilbake til artikkelen

Fritid og kultur
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1Inkludert søndagsutgaver. Fra og med 1989 regnes Aftenpostens aftennummer som egen avis.
2Tall for februar til og med 1989, deretter årsgjennomsnitt.
3Kino, teater/musikal/revy, folkebibliotek, konsert, museum, kunstutstilling, ballett-/danseforestilling eller opera/operette.
4Med i/opptrådt offentlig med amatørteater/revygruppe siste to år, med i kunstforening, driver med/har stilt ut billedkunst/kunsthåndverk siste to år, med i/har opptrådt offentlig med kor/orkester siste to år eller spiller instrument regelmessig.
5Før 1999 var det antall dager på feriereiser siste 12 måneder, 16-79 år. Tall for 2008 er beregnet på enn annen måte enn tidligere, og er ikke helt sammenlignbare med tidligere tall.
6Tall for 2008 er beregnet på enn annen måte enn tidligere, og er ikke helt sammenlignbare med tidligere tall.
9.1. Skjønnlitterære bokutgivelser. Antall 1 274 1 141 1 193 1 102 903 1 223 903 1 813 1 152 1 565 1 618 1 705 1 736 1 942 2 022 2 037 1 970 1 914 1 936 1 892 1 922 1 903 1 952 1 946 2 015 2 275 2 337 2 192 2 298 2 527 3 134 3 464
                                                                 
9.2. Utlån per innbygger fra folkebibliotek. Antall 4,0 4,0 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,2 4,7 4,8 4,7 4,9 4,2 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,0
                                                                 
9.3. Boklesere en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 21 .. 18 19 19 17 18 19 20 22 23 23 23 25 24 23 23 27 24 27
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 19 .. 12 14 15 14 13 15 16 17 17 17 19 19 18 18 18 20 19 19
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28 24 .. 24 24 23 21 23 24 24 26 28 30 27 32 30 27 28 34 30 35
                                                                 
9.4. Dagsavisers nettoopplag per 1 000 innbyggere1 429 441 443 448 455 463 484 494 497 557 510 494 688 610 606 594 590 591 587 583 568 553 545 531 518 524 483 472 452 407 382 366
                                                                 
9.5. Avislesere en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 84 84 .. 85 84 82 84 81 81 77 78 77 77 75 74 74 72 68 65 64 63
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 87 86 .. 86 85 84 85 84 84 79 78 78 78 75 74 74 73 67 66 65 64
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 82 81 .. 85 83 80 83 79 78 76 77 76 76 74 73 74 72 69 64 63 63
                                                                 
9.6. Antall minutter fjernsynsseing en gjennomsnittsdag. 9-79 år2 135 .. .. 144 .. 121 142 .. 153 148 .. 114 108 .. 113 124 117 119 119 141 138 156 146 141 142 147 148 152 142 148 152 157
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. 156 149 .. 116 115 .. 121 128 120 122 126 147 142 152 151 145 147 149 149 158 148 151 152 150
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. 150 146 .. 113 101 .. 105 121 114 117 113 136 133 159 140 137 137 146 147 146 136 145 151 165
                                                                 
9.7. Tilgang til PC hjemme. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. 9 .. 13 .. .. .. .. .. .. 33 39 43 50 57 67 71 75 76 77 79 83 85 87 90 92 94 93
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 42 44 52 59 68 74 77 79 79 82 86 88 89 91 95 95 94
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 36 41 47 54 66 69 73 74 75 77 81 83 85 90 89 92 92
                                                                 
9.8. Tilgang til Internett hjemme. 9-79 år. Prosent . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. 13 22 36 52 60 63 64 66 74 79 83 85 91 93 92
Menn . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. 14 26 38 54 62 64 65 68 76 81 86 86 94 94 94
Kvinner . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. 13 19 35 49 57 61 64 64 72 77 81 84 87 92 91
                                                                 
9.9. Antall kinobesøk per innbygger 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2
                                                                 
9.10. På kino siste 12 måneder. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58 52 .. 61 58 62 60 68 63 65 69 66 66 68 67 67 67 70 73 70 68
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56 51 .. 62 56 61 59 67 61 64 67 64 64 68 66 66 67 70 72 66 67
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 61 53 .. 61 61 63 61 70 65 66 71 69 69 68 68 69 67 71 73 73 68
                                                                 
9.11. Antall teater-/operabesøk per 1 000 innbyggere 270 304 288 280 259 277 271 280 300 308 311 319 337 347 277 295 253 293 308 314 322 313 332 338 351 332 379 381 392 374 379 373
                                                                 
9.12. På konserter siste 12 måneder. 9-79 år. Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 48 .. .. 55 .. .. 57 .. .. 58 .. .. .. 61 .. .. .. 62 .. .. ..
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 .. .. 53 .. .. 57 .. .. 57 .. .. .. 58 .. .. .. 62 .. .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 49 .. .. 56 .. .. 56 .. .. 60 .. .. .. 64 .. .. .. 62 .. .. ..
                                                                 
9.13. Har benyttet kulturtilbud siste 12 måneder. 9-79 år. Prosent3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 89 .. .. 91 .. .. 90 .. .. 92 .. .. .. 93 .. .. .. 92 .. .. ..
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 88 .. .. 90 .. .. 90 .. .. 91 .. .. .. 92 .. .. .. 90 .. .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 90 .. .. 91 .. .. 89 .. .. 93 .. .. .. 94 .. .. .. 94 .. .. ..
                                                                 
9.14. Egen kulturaktivitet siste to år. 9-79 år. Prosent4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 .. .. 35 .. .. 32 .. .. 32 .. .. .. 31 .. .. .. 31 .. .. ..
Menn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 .. .. 29 .. .. 27 .. .. 27 .. .. .. 28 .. .. .. 28 .. .. ..
Kvinner .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39 .. .. 40 .. .. 36 .. .. 37 .. .. .. 35 .. .. .. 33 .. .. ..
                                                                 
9.15. Medlemmer i Norges idrettsforbund i 1 000 1 392 1 457 1 479 1 561 1 605 1 624 1 633 1 645 1 614 1 583 1 632 1 710 1 702 1 716 1 721 1 727 1 746 1 783 1 887 1 837 1 648 1 757 1 849 1 884 1 966 1 676 1 702 1 738 1 771 1 758 1 772 1 791
Menn 922 936 950 996 1 012 1 027 1 034 1 037 1 008 985 998 1 047 1 045 1 057 1 066 1 074 1 079 1 076 1 160 1 134 1 020 1 082 1 137 1 166 1 201 1 019 1 029 1 047 1 060 1 050 1 063 1 073
Kvinner 470 521 528 565 593 597 599 608 606 598 634 663 657 659 655 653 667 664 727 702 628 675 712 718 765 657 673 691 711 708 709 718
                                                                 
9.16. Antall overnattinger på feriereise siste 12 måneder. 16-79 år5 .. .. 16,0 .. .. .. 17,2 .. .. .. .. .. 13,9 14,5 13,7 .. .. 14,0 14,2 15,6 15,1 15,7 15,0 16,4 16,1 16,1 17,0 16,2 19,1 17,8 19,5 19,1
Menn .. .. 15,0 .. .. .. 16,5 .. .. .. .. .. 13,6 13,7 12,4 .. .. 13,2 13,9 14,2 14,3 15,0 14,4 14,9 14,2 14,1 15,5 14,9 18,3 15,9 19,4 16,7
Kvinner .. .. 18,0 .. .. .. 17,9 .. .. .. .. .. 14,1 15,3 14,8 .. .. 14,7 14,7 17,0 15,8 16,3 15,5 17,9 18,0 18,1 18,5 17,6 19,8 19,6 19,6 21,6
                                                                 
9.17. Ikke vært på feriereise siste 12 måneder. 16-79 år. Prosent6 .. .. 26 .. .. .. 23 .. .. .. .. .. 27 27 28 .. .. 26 28 24 25 23 25 22 25 24 20 21 18 22 20 18
Menn .. .. 29 .. .. .. 24 .. .. .. .. .. 27 29 30 .. .. 28 29 26 28 22 25 24 29 25 22 25 20 23 22 20
Kvinner .. .. 23 .. .. .. 22 .. .. .. .. .. 27 25 25 .. .. 24 28 22 22 24 25 20 20 23 17 18 16 20 19 16

Kontakt