Samfunnsspeilet, 1998/5

Fremdeles få småbarnsfamilier med rengjøringshjelp

Publisert:

Til tross for at småbarnsforeldrene har fått bedre økonomi, at mange ønsker seg betalt hjelp, og at de kan nytte forenklede skattelosninger, så er det stadig like få småbarnsfamilier som har betalt renjoringshjelp: Bare 6 prosent. Ikke uventet er det de travleste, rikeste og mest barnerike familiene som oftest har hjelp. Mer uventet er det mindre sammenheng mellom mors utdanningsnivå og bruken av slik hjelp. Overraskende er det også at andelen familier med hjelp øker med mors alder.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.4 MB)

Kontakt