Norsk mediebarometer:

Flere bokormer i Norge

Publisert:

Boklesing er en aktivitet som vinner tilhengere igjen. Én av fire nordmenn leser nå bøker en gjennomsnittsdag. Og det er den kvinnelige delen av befolkningen som er de ivrigste bokleserne, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå av nordmenns bruk av ulike typer massemedier.

Boklesing er i ferd med å bli en populær fritidsaktivitet igjen. Etter at andelen boklesere sank i første halvdel av 1990-tallet, viser fersk statistikk at stadig flere nordmenn bruker tid på å lese bøker igjen. I gjennomsnitt bruker hver nordmann 12 minutter på boklesing en gjennomsnittsdag, eller 53 minutter blant dem som leser bøker.

Det er mange år siden bøker har stått like høyt i kurs hos nordmenn som de gjør i dag. I 1997 leste kun 17 prosent av befolkningen bøker en gjennomsnittsdag. Seks år senere, i 2003, var leserskaren økt til 23 prosent, viser Norsk mediebarometer.

Andel boklesere en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning. 2003. Prosent

Kvinnelige bokormer

De som bruker mest tid på å lese bøker, er kvinnene. Slik har det vært i alle fall de siste elleve årene. Denne tendensen gjelder på alle alderstrinn, og i snitt leser nesten hver tredje kvinne en bok en gjennomsnittsdag. Mens kvinnene i snitt bruker 16 minutter på boklesing daglig, bruker mennene kun halvparten av tiden. Det er særlig de litt yngre jentene som er ivrige boklesere: Nesten halvparten av jentene i alderen ni til 15 år leser en bok en gjennomsnittsdag, mens knapt én av fem gutter på samme alder gjør det. Blant menn er det pensjonistene i alderen 67-79 år som bruker mest tid på boklesing, nemlig ti minutter om dagen.

Boklesere fordelt på type bok lest en gjennomsnittsdag. 2003. Prosent

Akademikere på lesetoppen

Boklesing står høyest i kurs blant personer med høy utdanning. Ledere og personer i akademiske yrker leser oftere bøker enn andre. Pensjonister og hjemmearbeidende er også ivrige boklesere, viser undersøkelsen. Sannsynligheten for at man leser bøker øker altså jo høyere utdanning personen har. Mens hver sjette person som ikke har annen utdanning enn ungdomsskolen leser bøker en gjennomsnittsdag, leser én av tre personer med høyere utdanning fra universitet eller høgskole bøker.

Og byboere leser oftere bøker enn mennesker som bor i mer spredtbygde strøk av Norge. Personer i Oslo og Akershus er landets mestlesende folk, og nordlendingene følger hakk i hel. På Vestlandet og i Agder og Rogaland er ikke interessen for boklesing like stor.

Et romanlesende folk

Skjønnlitteratur, det vil si romaner og noveller, er det som er mest populært å lese blant bokleserne. 63 prosent av dem som leser bøker en gjennomsnittsdag leser denne typen litteratur. Og det er særlig kvinnene som foretrekker denne typen bøker. Kun bokkategorien som omfatter samfunn, politikk, kunst og historie har flere mannlige enn kvinnelige lesere. Religiøs litteratur, deriblant Bibelen, har ikke så mange lesere. Kun 3 prosent av befolkningen leser slik litteratur i løpet av en gjennomsnittsdag.

Les mer: Norsk mediebarometer 2003

Kontakt