Samfunnsspeilet, 1994/2

Film- og TV-vanene: når tilbudene øker og kontrollen minker

Publisert:

Til tross for nærmest ukontrollert økning i tilbudet av videofilmer og TV-kanaler endrer folks seervaner seg lite: Kinofilmen holder stand, nyhetsprogrammene er stadig de mest populære og folks valg av videofilmer skiller seg lite fra kinotilbudet. Det er i forste rekke barn og unge som fanger opp de nye signalene og utnytter valgfriheten.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.9 MB)

Kontakt