Notater 2000/62

Dokumentasjonsrapport

Ferieundersøkelsen 1999 panel

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Ferieundersøkelsen 1999 panel. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Øyvin Kleven

Serie og -nummer

Notater 2000/62

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt