Økonomiske analyser, 2/2000

Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning

En ferierende klasse?

Publisert:

Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 1990-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite i denne perioden, og en av tre holder seg fortsatt hjemme i ferien. Ferieomfanget øker imidlertid sterkt med økende inntekt og utdanning. Blant personer med både høy utdanning og med husholdningsinntekt over 500 000 kroner var nesten alle på ferie i løpet av 1998. Artikkelen beskriver samvariasjonen mellom inntekt, utdanning og ferievaner, og drøfter i hvilken grad vi kan snakke om en "ferierende klasse".

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt