Juleturer

En av fem på juletur

Publisert:

Om lag en av fem nordmenn reiser på overnattingstur i jula ( 1 ). Trøndere reiser mest i høytiden, tett fulgt av folk fra Oslo og Akershus. De fleste som reiser bort i jula velger reisemål i Norge med privat overnatting.

Rundt regnet 714 000 nordmenn i aldersgruppen 16-79 år er på minst en overnattingstur i jula. Dette er 21 prosent av alle personer i denne aldersgruppen. Personer i aldersgruppen 25-44 år er noe oftere på juletur enn pensjonister (65-79 år) og ungdommer (16-24 år). Kvinner reiser like mye som menn.

Andel personer på juletur etter bostedsregion.

Trøndere reiser mest

Om lag en av fire innbyggere i Oslo og Akershus reiser på juletur, nest mest i landet Personer bosatt i Trøndelag er de eneste som reiser enda mer enn de som bor i og rundt hovedstaden. Hele 27 prosent av trønderne reiser på juletur med overnatting. En årsak til dette er trolig at både Oslo og Trondheim har en stor andel studenter i forhold til folketallet. Studenter som melder flytting til studiestedet er med i reisestatistikken, og mange av disse reiser trolig hjem til familien i jula. Men også blant den jevne trønder og osloboer blir det reist mer i jula enn i resten av landet.

Nordlendinger, vestlendinger og personer bosatt i området ”østlandet ellers”( 2 ) reiser minst. Kun 17 prosent av disse var borte fra hjemmet minst en natt i løpet av juleperioden.

I jula velger vi Norge

Vi er på 833 000 overnattingsturer i jula. Dette gir et gjennomsnitt på 1,2 turer blant de personene som faktisk reiser.

Om lag tre av fire turer går til reisemål i Norge. Når vi velger utlandet, er Sverige, Tyskland og Danmark mest populært, etterfulgt av Spania og Storbritannia. I alt 69 prosent av utenlandsturene i jula går til disse landene.

Kun om lag 14 prosent av turene til unge personer, i aldersgruppen 16-24 år, går til utlandet. Pensjonistene reiser i størst grad utenlands i jula. 33 prosent av turene deres går utenlands.

Mange private turer

Mange studenter besøker foreldrene og en del andre besøker familie, venner og kjente i jula. Om lag 37 prosent er slike turer. Kanskje ikke unaturlig, går de aller fleste private turene til reisemål i Norge (86 prosent).

Andel juleturer etter turens formål

Få yrkesturer i jula

Det er om lag 120 000 overnattingsturer med yrkesformål i juletida, 14 prosent av totalen. Det er langt færre enn i resten av året. I hele 2005 hadde for eksempel 22 prosent av turene yrkesformål. Stort sett alle yrkesturer gjennomføres i perioden før jul. Om juleperioden avgrenses til 22. - 31.desember, er andel yrkesturer nesten lik null.

Alle yrkesturene utføres naturlig nok av personer i de yrkesaktive aldersgruppene, det vil si aldersgruppene 25-44 år og 45-64 år. Nesten alle yrkesturer er såkalte korte turer, altså med 1 til 3 overnattinger.

Privat overnatting dominerer

På 57 prosent av turene overnattes det privat. Overnattingsformen avhenger imidlertid av formålet med turen. På 66 prosent av de private turene overnattes det privat, mens på yrkesturer dominerer kommersielle overnattingssteder med en andel på 81 prosent av turene.

4 millioner overnattinger

Nordmenn hadde i alt 3,96 millioner overnattinger på disse juleturene. Med 830 000 turer, blir gjennomsnittlig varighet per tur 4,7 overnattinger. 60 prosent av turene har kort varighet, og 82 prosent har en varighet på en uke eller mindre. Ytterst få turer har lengre varighet enn 3 uker.

(1) Jula er her definert som perioden 10.-31. desember.

(2) østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark.

Tabeller:

Kontakt