Norsk mediebarometer 2005

6 av 10 gutter bruker PC- eller TV-spill en vanlig dag

Publisert:

57 prosent av alle gutter mellom 9 og 15 år bruker tid på TV-spill eller PC-spill i løpet av en vanlig dag. Blant jentene i samme aldersgruppe er andelen 23 prosent.


For begge kjønn er 9-15-åringene de mest aktive brukerne av denne typen spill, og guttene spiller atskillig mer enn jentene. Blant guttene var det 57 prosent som brukte slike spill i løpet av en gjennomsnittsdag i 2005, mens bare 23 prosent av jentene spilte. PC-spill blir litt mer brukt enn TV-spill blant både gutter og jenter.

I helgene spiller enda flere av de yngste. 49 prosent av alle 9-15 åringer bruker TV- eller PC-spill på lørdager og søndager. På vanlige hverdager, altså skoledager, er andelen som bruker slike spill 36 prosent. Utvalget er ikke stort nok til å fordele helge- og hverdagsspillingen etter kjønn.

Andelen som brukte TV-spill blant gutter og jenter 9-15 år. 1995-2005. Prosent

Færre eldre spiller

For både gutter og jenter i alderen 16-24 år er spillaktiviteten atskillig lavere, men forskjellen mellom kjønnene består. Blant guttene var andelen aktive på 27 prosent og blant jentene var andelen 9 prosent i 2005. Blant de som er 25 år eller eldre er aktiviteten på dette feltet atskillig lavere enn blant de unge.

Vi finner likevel at 6 prosent av mennene i alderen 67-79 år spiller slike spill i løpet av dagen, men utelukkende PC-spill. Blant kvinner i samme aldersgruppe er det 1 prosent som spiller slike spill i løpe av en dag.

Omtrent ti prosent bruker TV- eller PC-spill i døgnet

I befolkningen i alderen 9-79 år var det i 2005 11 prosent som brukte TV-spill eller PC-spill i løpet av en gjennomsnittsdag, hverdager og helg medregnet. 4 prosent brukte TV-spill og 8 prosent brukte PC-spill.

Økt bruk av TV - spill de siste ti åra

Det har vært en gradvis økning i bruken av TV-spill de siste 10 åra blant både gutter og jenter. Mens 26 prosent av guttene i alderen 9-15 år brukte TV-spill en gjennomsnittsdag i 1995, var andelen 33 prosent i 2005. For jenter i samme aldersgruppe har det vært en økning fra 5 til 11 prosent i samme periode.

Andel som har brukt TV-spill,
PC-spill og en av delene en
gjennomsnittsdag, alle og
etter kjønn/alder. 2005. Prosent
  TV-spill PC-spill TV- eller PC-spill
Alle 9-79 år 4 8 11
Menn:      
9-15 år 33 38 57
16-24 år 12 17 27
25-44 år 2 8 9
45-66 år 0 3 3
67-79 år 0 6 6
Kvinner:      
9-15 år 11 13 23
16-24 år 2 9 9
25-44 år 2 4 5
45-66 år 0 4 5
67-79 år 0 1 1

I mediebruksundersøkelsen 2005 ble det i tillegg til spørsmål om bruk av TV-spill, for første gang også stilt eget spørsmål om bruk av PC-spill. TV-spill er elektroniske spill der et TV-apparat brukes som skjerm. PC-spill er elektroniske spill som enten legges inn via CD-rom/DVD eller er lagret på harddisken ved nedlastning fra Internett.

Les hele publikasjonen: Norsk mediebarometer 2005

Kontakt