Sjølvmeldingsstatistikk for folketrygdspensjonistar1998

Innhald

Arkiv for Sjølvmeldingsstatistikk for folketrygdspensjonistar - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
2. mars 2000 1998 Betre for minstepensjonistane