Inntekter, personlig næringsdrivende2015

Innhold

Arkiv for Inntekter, personlig næringsdrivende - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
8. desember 2016 2015 Svak vekst i næringsinntekten
3. desember 2015 2014 Næringsinntekten økte med 3 prosent
3. desember 2014 2013 3,1 prosent inntektsvekst
17. desember 2013 2012 Bruttoinntekten økte med 3 prosent
5. desember 2012 2011 Inntektene økte med 4,1 prosent
22. februar 2012 2010 Inntektene økte med 6 prosent
9. mars 2011 2009 Lavere næringsinntekter
11. mars 2010 2008 3 prosent inntektsvekst i annen næring
28. april 2004 2002 6 prosent økning i næringsinntekten
3. mai 2002 2000 Økte personinntekter
5. mai 2000 1998 Økt fradrag for negativ personinntekt
12. mai 2005 2003 Næringsdrivende i frie yrker tjener mest
29. april 2003 2001 Uendret bruttoinntekt for næringsdrivende
4. mai 2001 1999 Reduserte inntekter i primærnæringene
4. mars 2009 2007 2007 var et godt år for næringsdrivende
8. mars 2007 2005 Sterk vekst i næringsinntekten
5. mars 2008 2006 Reduserte næringsinntekter
5. mai 2006 2004 Lavere skatt i primærnæringene