268364_tabell_288293_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
268364_tabell_288293
statistikk
2016-12-16T08:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken presenterer generell inntekts- og formuesutvikling og dens fordeling blant ulike husholdningstyper og grupper.

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger2015

Innhold

Desilfordelt berekna nettoformue, gjennomsnitt og lågaste verdi i desil for hushald1
2015
Del av berekna nettoformue (prosent)Gjennomsnitt (kr)Lågaste verdi i desil (kr)
1Studenthushald er utelatne
I alt100,02 351 500..
Desil 1-4,2-980 500..
Desil 2-0,3-69 100-215 000
Desil 30,368 2002 600
Desil 41,9435 800195 800
Desil 54,2976 100697 900
Desil 66,61 559 9001 258 800
Desil 79,52 224 4001 874 100
Desil 813,03 056 3002 601 400
Desil 918,54 349 0003 575 900
Desil 1050,611 895 3005 368 700
Høgaste 5 prosent37,217 501 1007 543 400
Høgaste 1 prosent19,846 604 20016 381 900
Høgaste 0,1 prosent9,4221 338 80068 418 600