Andel av total forbruksutgift, etter vare- og tjenestegruppe og husholdningsinntekt etter skatt, etter desiler. 2012

Tilbake til artikkelen

Andel av total forbruksutgift, etter vare- og tjenestegruppe og husholdningsinntekt etter skatt, etter desiler. 20121
  Desil 1 Desil 10
1Desil 1 består av de 10 prosent av husholdningene med lavest inntekt, og desil 10 består av de 10 prosent med høyest inntekt.
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 12,3 10,7
Alkoholdrikker og tobakk 4,2 2,0
Klær og skotøy 5,6 6,8
Bolig, lys og brensel 37,8 27,8
Møbler og husholdningsartikler 3,9 6,4
Helsepleie 3,6 1,9
Transport 7,2 20,8
Post og teletjenester 4,5 1,5
Kultur og fritid 12,3 10,9
Utdanning 1,0 0,3
Restaurant- og hotelltjenester 3,5 3,9
Andre varer og tjenester 4,1 6,9

Kontakt