Utviklingen i gjennomsnittlig bruttoinntekt (målt i 1 000 kroner) og gjennomsnittsskatt for midterste 20 prosent, nest øverste prosent, topp 1-prosenten og topp 0,1-prosenten, 2001-2018. 2015-kroner

Tilbake til artikkelen

Utviklingen i gjennomsnittlig bruttoinntekt (målt i 1 000 kroner) og gjennomsnittsskatt for midterste 20 prosent, nest øverste prosent, topp 1-prosenten og topp 0,1-prosenten, 2001-2018. 2015-kroner1
År Midterste 20 prosent (40-60 prosentilene) Nest øverste prosent Topp 1-prosenten (100-prosentilen) Topp 0,1-prosenten
Gjennomsnittlig bruttoinnntekt Gjennomsnittsskatt (prosent) Gjennomsnittlig bruttoinnntekt Gjennomsnittsskatt (prosent) Gjennomsnittlig bruttoinnntekt Gjennomsnittsskatt (prosent) Gjennomsnittlig bruttoinnntekt Gjennomsnittsskatt (prosent)
1Bruttoinntekt inkluderer også de eierinntektene som ikke blir beskattet som utbytte. Gjennomsnittsskatt inkluderer også selskapsskatt og formuesskatt
2001 308 22,3 1 184 38,2 3 512 32,0 15 690 24,4
2002 320 22,3 1 225 37,1 3 554 29,6 15 596 21,5
2003 320 22,3 1 230 37,1 3 886 27,1 18 718 18,6
2004 326 22,5 1 351 37,5 6 035 21,9 34 501 13,5
2005 332 21,9 1 426 37,4 6 879 20,9 40 843 12,2
2006 345 22,0 1 571 34,9 9 005 16,2 55 282 9,0
2007 369 22,0 1 753 35,4 9 594 17,8 57 310 10,2
2008 379 21,5 1 586 36,9 5 364 26,2 25 486 16,6
2009 380 21,9 1 592 36,4 6 086 23,3 31 361 14,8
2010 383 21,9 1 637 36,3 6 328 24,5 32 394 16,7
2011 393 22,1 1 672 37,1 6 227 24,7 31 921 15,8
2012 408 22,1 1 773 36,7 6 800 23,3 35 040 14,4
2013 413 22,2 1 804 36,6 6 890 23,7 35 309 15,3
2014 416 22,0 1 813 36,3 7 673 21,0 42 482 11,9
2015 416 22,4 1 796 37,4 8 119 21,7 47 017 12,3
2016 408 22,3 1 801 35,8 8 637 19,5 49 913 11,6
2017 409 22,0 1 815 35,5 9 042 18,6 52 577 10,7
2018 409 22,1 1 780 35,8 8 251 19,8 46 934 11,5