Krysstabell mellom aldersgrupper og yrkesinntektsintervall, prosentvis fordeling, 2018

Tilbake til artikkelen

Krysstabell mellom aldersgrupper og yrkesinntektsintervall, prosentvis fordeling, 2018
Yrkesinntekter Aldersgrupper Total
Under 21 21 til 22 23 til 25 26 og eldre
Yrkesinntekt under 1/2G 8,44 8,96 7,57 7,14 32,11
Yrkesinntekt mellom 1/2G og 1G 4,93 7,83 6,91 3,36 23,04
Yrkesinntekt mellom 1G og 2G 4,03 8,65 8,78 5,77 27,22
Yrkesinntekt 2G eller høyere 0,97 2,72 4,51 9,42 17,62
Total 18,37 28,16 27,78 25,69 100,00

Kontakt