Tabell 3: Krysstabell mellom yrkesinntektsintervall og tilhørighet i studenthusholdning, prosentvis fordeling, 2018

Tilbake til artikkelen

Tabell 3: Krysstabell mellom yrkesinntektsintervall og tilhørighet i studenthusholdning, prosentvis fordeling, 2018
Yrkesinntekter Studenthusholdning Total
Ja Nei
Yrkesinntekt under 1/2G 15,56 16,55 32,11
Yrkesinntekt mellom 1/2G og 1G 13,35 9,69 23,04
Yrkesinntekt mellom 1G og 2G 14,63 12,59 27,22
Yrkesinntekt 2G eller høyere 0,03 17,59 17,62
Total 43,58 56,42 100,00

Kontakt