Samfunnsspeilet, 1999/6

Solide husholdninger sikrer framtida

Publisert:

Husholdningene har nå plassert over 1 000 milliarder kroner i bankinnskudd, verdipapirer, forsikring og andre fordringer, og alle disse fordringene overstiger gjelda med nesten 300 milliarder kroner. Hver tredje sparekrone er nå plassert i ulike forsikringskontrakter, mot annenhver sparekrone i 1986. Bankinnskuddene utgjorde i 1986 nær halvparten av sparemidlene, men denne andelen er nå redusert til vel en tredel.

Åpne og les artikkelen i PDF (8.9 MB)

Kontakt