Rapporter 2002/14

Økonomiske levekår på Svalbard sammenlignet med fastlandet i 1990 og 2000

Pris, forbruk og inntekt

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Pris, forbruk og inntekt. Økonomiske levekår på Svalbard sammenlignet med fastlandet i 1990 og 2000

Ansvarlige

Mads Ivar Kirkeberg, Bjørn Are Holth, Ayfer Erbaydar Storrud

Serie og -nummer

Rapporter 2002/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Inntekt og formue , Kjøpekraftspariteter, Inntekt og forbruk

ISBN (trykt)

82-537-5081-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

112

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt