Gjennomsnittslønn etter yrkesgrupper og innvandrerbakgrunn. 2016

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnittslønn etter yrkesgrupper og innvandrerbakgrunn. 20161
  Antall Andel av landbakgrunn Gjennomsnitt månedslønn
1Yrkesstandarden er STYRK-08
Ledere      
Befolkningen uten innvandrere 201 280 9 64 200
EU etc. 10 245 5 62 100
Afrika, Asia etc. 5 154 3 50 000
Akademiske yrker      
Befolkningen uten innvandrere 548 870 25 49 400
EU etc. 41 774 19 52 600
Afrika, Asia etc. 29 040 15 48 800
Høyskoleyrker      
Befolkningen uten innvandrere 339 852 16 48 100
EU etc. 21 039 10 47 600
Afrika, Asia etc. 17 024 9 43 100
Kontoryrker      
Befolkningen uten innvandrere 155 725 7 37 000
EU etc. 11 866 6 34 600
Afrika, Asia etc. 11 405 6 34 600
Yrker innen salg, service, pleie og omsorg      
Befolkningen uten innvandrere 531 356 24 32 700
EU etc. 37 260 17 30 700
Afrika, Asia etc. 68 868 37 31 100
Håndverkere      
Befolkningen uten innvandrere 156 702 7 37 600
EU etc. 39 658 18 33 800
Afrika, Asia etc. 7 578 4 33 500
Operatører og sjåfører      
Befolkningen uten innvandrere 125 396 6 38 500
EU etc. 19 151 9 32 800
Afrika, Asia etc. 13 733 7 33 300
Renholdere, hjelpearbeidere mv.      
Befolkningen uten innvandrere 81 794 4 32 300
EU etc. 29 664 14 30 000
Afrika, Asia etc. 33 086 18 29 300

Kontakt