Prosentvis fordeling av innvandrere i desiler for inntekt etter skatt per forbruksenhet, etter landgruppering. 2015

Tilbake til artikkelen

Prosentvis fordeling av innvandrere i desiler for inntekt etter skatt per forbruksenhet, etter landgruppering. 2015
  Desil 1 Desil 2 Desil 9 Desil 10 Desil 1-5 Antall personer
Hele befolkningen 10 10 10 10 50 5 053 468
             
Befolkningen uten innvandrere 7 9 11 11 47 4 378 767
             
Innvandrere 29 15 5 5 72 674 701
EU etc. 23 13 6 7 66 328 910
Afrika, Asia etc. 35 17 4 3 78 345 791
             
Polen 26 16 4 2 76 92 585
Sverige 12 8 11 12 48 36 284
Tyskland 17 10 9 9 55 24 199
Irak 45 21 2 1 89 20 972
Somalia 67 17 0 0 97 26 702
Danmark 13 8 11 13 49 19 367
Pakistan 32 20 3 2 81 19 220
Litauen 32 17 2 1 84 35 979
Russland 26 15 6 6 67 16 321
Filippinene 27 12 5 3 72 19 566
Bosnia-Hercegovina 18 14 6 4 66 13 201
Vietnam 20 16 5 4 70 13 373
Thailand 17 15 5 3 66 17 251
Tyrkia 27 20 3 2 81 10 978
Afghanistan 45 23 1 1 92 12 899
Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå            

Kontakt