Inntektssammensetning for husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer, etter landbakgrunn. 2015

Tilbake til artikkelen

Inntektssammensetning for husholdninger hvor hovedinntektstaker er innvandrer, etter landbakgrunn. 2015
  Alderspensjon Uførepensjon Arbeidsavklaringspenger Andre pensjoner fra folketrygden Introduksjons-stønad Familiestønader Sosialstønader Dagpenger ved arbeidsledighet Andre overføringer
Somalia                  
Botid under 3 år 1 0 0 2 49 4 25 0 7
Botid 3-5 år 1 0 1 4 24 5 23 1 15
Botid 6-9 år 0 1 3 4 1 5 19 3 16
Botid 10 år + 0 4 6 2 0 4 14 3 13
Irak                  
Botid under 3 år 0 1 1 1 15 3 13 2 8
Botid 3-5 år 1 1 4 3 7 4 14 3 14
Botid 6-9 år 1 2 8 2 1 4 11 3 12
Botid 10 år + 1 8 8 1 0 3 7 3 10
Afghanistan                  
Botid under 3 år 1 1 0 2 35 5 23 0 8
Botid 3-5 år 1 1 2 2 5 2 12 1 16
Botid 6-9 år 0 1 4 1 2 2 6 3 11
Botid 10 år + 1 4 6 1 0 3 4 3 9
Tyrkia                  
Botid under 3 år - - 1 0 1 1 2 2 6
Botid 3-5 år 0 1 2 1 0 2 2 3 9
Botid 6-9 år 0 1 5 1 0 3 2 3 9
Botid 10 år + 2 11 7 1 - 2 2 2 8
Pakistan                  
Botid under 3 år - - 0 0 1 2 3 1 5
Botid 3-5 år 0 1 1 1 1 3 2 2 10
Botid 6-9 år 0 1 3 1 0 4 2 3 10
Botid 10 år + 4 8 5 1 0 3 2 1 9
Vietnam                  
Botid under 3 år - - - 0 0 2 3 2 3
Botid 3-5 år 0 2 2 3 - 2 3 4 6
Botid 6-9 år 1 3 3 2 - 3 2 4 7
Botid 10 år + 3 8 4 1 0 2 1 2 7
Danmark                  
Botid under 3 år 0 0 0 0 - 1 0 1 4
Botid 3-5 år 0 0 1 0 0 1 0 1 6
Botid 6-9 år 0 1 2 0 - 1 0 1 6
Botid 10 år + 14 3 2 0 - 1 0 1 11
Bosnia-Hercegovina                  
Botid under 3 år 0 - 0 0 - 1 0 0 4
Botid 3-5 år - - 2 0 - 2 1 2 8
Botid 6-9 år 0 1 3 0 - 2 1 2 9
Botid 10 år + 2 5 5 0 - 1 2 1 9
Sverige                  
Botid under 3 år 0 0 0 0 - 0 0 1 4
Botid 3-5 år 0 0 1 0 - 1 0 2 6
Botid 6-9 år 0 0 2 0 0 1 0 1 7
Botid 10 år + 6 2 2 0 - 1 0 1 9
Polen                  
Botid under 3 år - 0 0 0 0 3 0 3 3
Botid 3-5 år 0 0 1 0 0 3 0 5 5
Botid 6-9 år 0 0 1 0 - 2 0 4 6
Botid 10 år + 4 3 3 0 - 1 1 2 7

Kontakt