Nordisk statistisk årsbok 2004

Nordmenn spiser minst kjøtt

Publisert:

Matvanene til innbyggerne i de nordiske landene er slett ikke identiske. I Danmark er mengden kjøtt som spises mye høyere enn i alle de andre nordiske landene - 106 kilo per person i fjor. Norge ligger på bunn i kjøttforbruk i Norden: Hver nordmann spiste i snitt 63 kilo kjøtt i 2003, og her i landet var svinekjøtt mest populært.

Det er store ulikheter mellom forbruket av matvarer i Norden. Danskene spiser altså mest kjøtt, mens svenskene, finnene og islendingene alle spiser mellom 70 og 75 kilo kjøtt hver i året. Nordmennene spiser ikke mer enn 63 kilo i året, en drøy kilo mer enn året før, eller ca. 175 gram om dagen, viser statistikk fra Nordisk statistisk årsbok 2004. Nordmenn spiser også 11 kilo fjærfekjøtt i året - det er kun halvparten av det antall kilo danskene spiser av denne kjøttypen.

I alle de nordiske landene, bortsett fra på Island, der får og lam er mest populært, er det svinekjøtt, fulgt av oksekjøtt og kalv som er det kjøttet befolkningen oftest har på sin middagstallerken.

Men nordmennene spiser derimot mest fisk av alle: Hele 55 kilo fisk og skalldyr spiste hver nordmann i fjor. En økning på 15 kilo fra året før. Etter Norge i fiskeforbruk, kommer islendingene som spiser ca. 45 kilo fisk og skalldyr i året og svenskene spiser hver ca. 28 kilo.

Ris- og potetfolk

Potetforbruket per nordmann er gått ned med 10 kilo fra 2002 til 2003, den største nedgangen blant de nordiske landene i potetforbruk. I fjor spiste hver nordmann i snitt 76 kilo poteter, eller drøyt 200 gram om dagen. Svenskene spiser hver nesten 84 kilo i løpet av året, mens danskene ikke spiser mer enn 57 kilo. Norge topper også den nordiske oversikten over antall spiste kilo ris per person i fjor – drøyt 6 kilo hver, en liten oppgang fra året før. Hver nordmann spiser altså 1-2 kilo mer ris enn en gjennomsnittsperson i de andre nordiske landene.

Nordmenn brukte 15 prosent av husholdningens utgifter på mat og alkoholfrie drikker i 2002. Det er den nest høyeste summen i Norden, etter Island som bruker drøyt 19 prosent.

Kjøper minst alkohol

I flere av de nordiske landene finnes restriksjoner på alkoholsalget for å holde alkoholforbruket nede. På Grønland indikerer tallene for 2002 at hver person over 15 år kjøper 12,3 liter ren alkohol (øl, vin og sprit) per år, den høyeste summen i noe nordisk land. Danskene kjøpte 11,3 liter, og nordmennene kjøpte minst - 5,9 liter ren alkohol per person over 15 år. Det er en økning på 0,4 liter fra året før.

I 2002 brukte nordmenn nesten 5 prosent av husholdningens utgifter på alkoholholdige drikker, tobakk og narkotika.


(1) Tallene i denne artikkelen er ikke basert på SSBs tall, men på tall fra Nordisk statistisk årbok 2004. For de offisielle norske tallene, se Forbruksundersøkelsen .

Kontakt