Rapporter 2008/36

LOTTE-Skatt - en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer

Hovedformålet med rapporten er å dokumentere skatteberegningsmodellen LOTTE-Skatt for beregning av direkte skatter for personer. Denne mikrosimuleringsmodellen er et viktig verktøy i arbeidet med å beregne effekter på skatteproveny og fordeling av inntekt og skatt ved endring i skatteregler. Finansdepartementet og politikere på Stortinget er viktige etterspørrere av analyser basert på modellen. En hovedanvendelse av modellen er at den benyttes i forberedelsene av statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet. Modellen beregner de umiddelbare, direkte effektene av en skatteendring, uten atferdseffekter. LOTTESkatt er del av et modellsystem som også inneholder delmodellene LOTTEKonsum og LOTTE-Arbeid. Disse modellene fanger opp henholdsvis fordelingseffekter av endringer i indirekte skatter og effekter på arbeidstilbudet av endringer i direkte skatter.

Prosjektstøtte: Skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet takkes for støtte til utvikling og vedlikehold av modellsystemet LOTTE.

Om publikasjonen

Tittel

LOTTE-Skatt - en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer

Ansvarlig

Kirsten Hansen

Serie og -nummer

Rapporter 2008/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7434-3

ISBN (trykt)

978-82-537-7433-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

53

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt