Publikasjon

Rapporter 2008/36

LOTTE-Skatt - en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer

Innhold

Hovedformålet med rapporten er å dokumentere skatteberegningsmodellen LOTTE-Skatt for beregning av direkte skatter for personer. Denne mikrosimuleringsmodellen er et viktig verktøy i arbeidet med å beregne effekter på skatteproveny og fordeling av inntekt og skatt ved endring i skatteregler. Finansdepartementet og politikere på Stortinget er viktige etterspørrere av analyser basert på modellen. En hovedanvendelse av modellen er at den benyttes i forberedelsene av statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet. Modellen beregner de umiddelbare, direkte effektene av en skatteendring, uten atferdseffekter. LOTTESkatt er del av et modellsystem som også inneholder delmodellene LOTTEKonsum og LOTTE-Arbeid. Disse modellene fanger opp henholdsvis fordelingseffekter av endringer i indirekte skatter og effekter på arbeidstilbudet av endringer i direkte skatter.

Prosjektstøtte: Skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet takkes for støtte til utvikling og vedlikehold av modellsystemet LOTTE.

Kontakt