Rapporter 1997/13

Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår

Ansvarlige

Jan Lyngstad, Kari-Mette Roalsø

Serie og -nummer

Rapporter 1997/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Inntekt og formue , Levekår, Arbeidsledighet

ISBN (trykt)

82-537-4419-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

98

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt