Tabell 4. Skattepliktige overføringer, etter kjønn. Sum beløp, menns beløp i andel av kvinners og antall personer med beløp. 2018.

Tilbake til artikkelen

Tabell 4. Skattepliktige overføringer, etter kjønn. Sum beløp, menns beløp i andel av kvinners og antall personer med beløp. 2018.
  Sum (kroner) Menns beløp andel av kvinners (prosent) Antall personer med beløp
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Skattepliktige overføringer (inkludert foreldre- og sykepenger) 107 867 571 239 127 577 873 452 85 619 871 782 772
Ytelser fra folketrygden 63 686 298 880 70 889 429 535 90 258 927 326 613
Alderspensjon 13 174 991 402 4 274 404 153 308 66 138 27 130
Uføretrygd 36 356 277 659 45 436 327 833 80 133 745 192 422
Etterlattepensjon 100 902 225 1 268 562 844 8 1 560 12 969
Overgangsstønad 70 121 888 1 716 517 089 4 849 15 576
Tjenestepensjon 10 301 658 040 9 794 425 602 105 96 637 151 864
Sykepenger 16 162 406 642 21 746 589 047 74 264 111 419 883
Dagpenger 6 528 929 448 3 955 278 829 165 71 098 49 480
Foreldrepenger 4 219 782 401 14 474 483 619 29 56 669 97 430
Andre skattepliktige overføringer 7 089 401 821 16 595 209 567 43 89 755 126 776

Kontakt