Tabell 2. Yrkesinntekt, etter kjønn. Sum beløp, kvinners beløp i andel av mens beløp og antall personer med beløp. 2018.

Tilbake til artikkelen

Tabell 2. Yrkesinntekt, etter kjønn. Sum beløp, kvinners beløp i andel av mens beløp og antall personer med beløp. 2018.
  Sum (kroner) Kvinners beløp andel av menns (prosent) Antall personer med beløp
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Yrkesinntekt ekskl. sykepenger og foreldrepenger 807 150 275 337 515 830 421 321 64 1 457 154 1 330 659
Herav:          
Lønnsinntekter 754 367 695 854 496 807 565 902 66 1 406 315 1 304 931
Netto næringsinntekter 52 782 579 483 19 022 855 419 36 176 723 95 214

Kontakt