Samfunnsspeilet, 1996/2

Kaffe, sukker og lysoljer

Publisert:

Det har vært en vanlig antakelse at den første forbruksundersøkelsen ble gjennomfort i 1906. Her skal det argumenteres for at den første undersøkelsen av forbruk ble gjennomført langt tidligere i forbindelse med forslag om overgang fra indirekte til direkte statsskatt. Artikkelen redegjør for hvordan Statistisk sentralbyrås første undersøkelse i 1888 ble gjennomført og hvordan resultatene ble brukt. Neste nummer av Samfunnsspeilet vil drøfte oppfølgingsundersøkelsen fra 1906.

Åpne og les artikkelen i PDF (3.4 MB)

Kontakt