Samfunnsspeilet, 1995/2

Innvandrere og inntekt - fra hjelp til selvhjelp?

Publisert:

Yrkesinntekt er viktigste inntektskilde for de aller fleste innvandrerne. Økt botid medfører økt grad av økonomisk selvhjulpenhet. Sosialhjelp utgjør imidlertid 16 prosent av samlet inntekt for innvandrerfamilier fra den tredje verden, mot 2 prosent for norske familier. Det er store inntektsforskjeller mellom ulike innvandrergrupper i Norge. Vesteuropeere ligger høyest, mens innvandrere fra Øst-Europa har de laveste inntektene.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.4 MB)

Kontakt