Sosiale og økonomiske studier 072

En fordelingsanalyse

Individ, arbeid og inntekt

Denne publikasjonen legger fram et teoretisk syn på sammenhengen mellom strukturen i arbeidsmarkedet og inntektsfordelingen og gjør bruk av dette synet i analysen av et empirisk materiale.

Inntektsnivået og fordelingen av inntekt mellom samfunnsmedlemmene er gjenstand for stor moralsk og politisk interesse. Både blant lekfolk, politikere og forskere finnes oppfatninger om hvor funksjonell inntektsfordelingen er ut fra hensyn til samfunnets evne til produksjon og nyskaping. Det finnes også sterke oppfatninger om hvor rettferdig inntektsfordelingen er.

I denne analysen har jeg satt meg fore å avdekke noen av monstrene i fordelingen av inntekt og dermed bidra til å forklare hvorfor inntektsfordelingen er som den er. Innsikt i hvordan fordelingen av inntekt er, må gå foran bedømmelsen av om fordelingen er funksjonell eller rettferdig.

Om publikasjonen

Tittel

Individ, arbeid og inntekt. En fordelingsanalyse

Ansvarlig

Dag Album

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 072

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Likestilling, Inntekt og formue

ISBN (trykt)

82-537-2850-6

ISSN

1890-3479

Antall sider

198

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt